Welkom

Welkom bij het KCHL. Op deze site is alle informatie aanwezig over bepalingenbloedafnameposten, trombosedienst, telefoonnummers en andere informatie en diensten die het KCHL u kan bieden.

Analyses afgeschaft / verwijderd uit het pakket van KCHL aanvragen

Per 1 maart 2016 zijn de volgende analyses afgeschaft / verwijderd uit het pakket van KCHL aanvragen:

  • Lactaat-pyruvaatratio in bloed (lactaat in AP spuit pré/post prandiaal meten volstaat). Voor uitgebreider onderzoek: zie Metabool onderzoek
  • Lactaat-pyruvaatratio in liquor
  • Lactaat in liquor is uitbesteed onderzoek geworden

Nieuw streefgebied voor de INR

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er veranderingen van toepassing voor patiënten die VKA antagonisten gebruiken voor de behandeling en preventie van trombo-embolie. Conform het besluit van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) worden de streefgebieden van de INR waarde aangepast. De FNT sluit hiermee aan bij de nieuwe landelijke en internationale richtlijnen.

Nieuwe streefwaarden:

  • Het streefgebied van 2.5 - 3.5 wijzigt naar 2.0 - 3.0
  • Het streefgebied van 3.0 - 4.0 wijzigt naar 2.5 - 3.5

De behandeling is ook met de nieuwe waarden veilig.

KCHL Nieuws september 2015

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

Publicatie analyse methode vitamine B1 en B6

Sinds september 2014 zijn we van start gegaan met de nieuwe analyse techniek van vitamine B1 en B6 op de Tandem MS. Dit is een mijlpaal, want al heel veel instituten zijn bezig geweest om deze analyse op te zetten maar nog niemand in de wereld heeft het voor elkaar gekregen om deze 2 vitaminen in bloed in 1 run op de UHPLC-MSMS te meten.
Puttend uit jarenlange ervaring met chromatografische scheidings technieken is het onze vakanalist specieel Johan Puts wel gelukt om actief vitamine B1 (TDP) en actief vitamine B6 (PLP) in een analyse tijd van 2,5 min te meten op de UHPLC-MSMS.
Deze methode is nu gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift.

Het BeterBoek

 

Sponsoring

Subscribe to Front page feed