Welkom bij het KCHL

Hier vind u alle informatie over bepalingenbloedafnamepostenbloedtransfusietrombosediensttelefoonnummers en andere informatie en diensten die het KCHL u kan bieden.

KCHL Nieuws november 2020

De nieuwe editie van het KCHL-nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en trombosedienst is verschenen

afbeelding van Angelique

Aangepaste beschikbaarheid en openingstijden prikposten

Momenteel zijn er veel prikposten in de regio gesloten.
Van de prikposten die nu nog open zijn, zijn de openingstijden verlengd om patiëntenstroom beter te spreiden.
Kijk voor de open prikposten en de actuele openingstijden op Diagnovum.nl

Het bloedtransfusie-laboratorium van het Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium en Trombosedienst (KCHL) in het ETZ is geaccrediteerd op basis van de norm ISO 15189.

Dit betekent dat het bloedgroepentransfusie-laboratorium voldoet aan de specifieke eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. 
Het bloedtransfusie-laboratorium van het KCHL verzorgt de bloedvoorziening en bevordert de transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid én ondersteunt bij het verbeteren van de patiëntenzorg.

Uw bloed? Dat rijdt met BMW-technologie door de robotstraat van het ziekenhuis. Vandaag, 4-7-2019 staat er een interview met Bert Westerhuis hierover in het BD

TILBURG - Talloze ‘autootjes’ vervoeren dagelijks ruim vierduizend buisjes bloed en andere menselijke vloeistoffen door het laboratorium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Soms is het even filerijden. Maar de robotstraat zorgt voor een enorme tijdwinst, zegt klinisch chemicus Bert Westerhuis.

KCHL nieuws juni 2019

De nieuwe editie van het KCHL-nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en trombosedienst is verschenen.

Geen controle afname meer nodig bij gebruik CoaguChek INR-Strips

In oktober 2018 hebben het KCHL en de Trombosedienst besloten om bij een hoge INR uitslag, deze waarde te controleren met een veneuze afname. Dit was het gevolg van een probleem met de CoaguChek strips, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen werden gezien tussen de CoaguChek en laboratoriumwaarden. De CoaguChek wordt gebruikt in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst.

Extra aandacht en acties nodig bij gebruik Coaguchek INR-Strips

Vanuit de leverancier van de Coaguchek-INR-Strips zijn alle klanten op de hoogte gesteld van een probleem, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen worden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. Dit betreft alle INR-strips die op dit moment in gebruik zijn voor Coaguchek POCT bepalingen, in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst. De gebruikers zijn reeds op de hoogte gebracht. 

Wijziging aldosteron renine

Per 4 september 2018 wijzigt het verzendadres van aldosteron en renine om kwaliteitsredenen.

Voor deze bepalingen worden nieuwe, betere methodes ingezet. De wijziging in de methodes resulteert in een wijziging van de referentiewaarden.

Voor renine geldt dat daarnaast de rapportage-eenheid wijzigt. Door deze wijziging sluiten de waarden en eenheden beter aan bij de richtlijn ‘primair hyperaldosteronisme’ (JCEM 2016).

 

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames. Voor het screenend onderzoek bij de aanvraag ‘Geriatrisch Onderzoek’ is hierbij op het recent vernieuwde aanvraagformulier van DB helaas een foutje geslopen. Dit onderzoek, waarin een aantal testen voor algemeen onderzoek worden gecombineerd, staat niet helemaal correct weergegeven op het formulier.

Pagina's

Subscribe to Front page feed