Citopakket

Cito-onderzoek kan worden aangevraagd in situaties waarbij de uitslag van het onderzoek kan leiden tot een medische beslissing en waarbij uitstel van de beslissing nadelige effecten heeft voor de patiënt. Cito-onderzoek wordt door het KCHL met voorrang behandeld waardoor u zo spoedig mogelijk, doch binnen 60 minuten, een uitslag gerapporteerd krijgt. 

Procedure voor het aanvragen van cito-onderzoek

Voor bepalingen vermeld op de citolijst kan cito-onderzoek worden aangevraagd. Dit kunt u doen door op het aanvraagformulier het vakje “cito” aan te kruisen. Deze procedure geldt zowel binnen als buiten kantooruren. Daarnaast heeft het KCHL met enkele specialismen specifieke afspraken betreffende het aanvragen van cito-onderzoek. 

Voor bepalingen die niet op deze citolijst zijn vermeld kan, voor zover de bepalingstechniek dat toelaat, cito-onderzoek worden aangevraagd in overleg met de klinisch chemicus. Binnen kantooruren kunt u hiervoor bellen met: 

ETZ Elisabeth
Sein 3667

ETZ TweeSteden
Telefoon: (013) 221 53 36

Diagnovum (huisartsen)
Telefoon: (013) 221 36 36

Buiten kantooruren belt u met de dienstdoende klinisch chemicus via 06-53 78 42 54 

 

BepalingCito-afdelingGewone afdelingOpmerking
ALATWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Albumine serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Alkalische fosfatase serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Aminozuren plasmaIn overlegIn overleg
Aminozuren urineIn overlegIn overleg
AmmoniakWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
ApixabanIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
APS (antiphospholipidensyndroom)In overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
APTT citraatWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
APTT heparine therapie citraatWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
ASATWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
beta-2 TransferrineIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Bilirubine geconjugeerd serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Bilirubine totaal serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
BloedbeeldWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Bloedgroep/rhesusIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Calcium geïoniseerd (gemeten) volbloedWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Calcium geïoniseerd (post CVVH)Wordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Calcium serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Cellen in liquorWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Chloride serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
CKWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Cortisol serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
CRP (C-reactive proteïne)Wordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
D-dimeerWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
DabigatranIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Differentiatie van de leukocytenWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Diffuse intravasale stollingWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Directe antiglobuline test (DAT) Indien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
DOACIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
EdoxabanIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Eiwit / Kreatinine ratio in urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Eiwit totaal liquorWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Eiwit totaal serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Eiwit totaal urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
EthanolWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIIIn overlegIn overlegAlleen Factor V en VIII doorlooptijd 120 min
FibrinogeenWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Fosfaat serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
FragmentocytenIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieLET OP! kan alleen door de dif-groep beoordeeld worden
gamma-GT (gamma Glutamyl Transpeptidase)Wordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Glucose liquorWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Glucose plasmaWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Glucose serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
GTT- zwangerenWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
hCGWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
HematocrietWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
HemoglobineWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
IgG liquorIn overlegIn overleg
IgG-indexIn overlegIn overleg
Indirecte antiglobuline test (IAT)Indien cito aangevraagdIndien cito aangevraagdOnderzoeksduur 1 uur: LET OP indien screening positief, dan duurt het onderzoek aanzienlijk langer.
Intra-ossale bloedafnameWordt direct bepaaldWordt direct bepaaldBloed kan niet geanalyseerd worden indien materiaal ongeschikt is (subjectief te beoordelen: vet, botsplinters, stolsels, hemolyse)
Kalium serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Kalium urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Kleihauer-BetketestWordt direct bepaaldIn overlegdoorlooptijd 90 min
Koolmonoxide hemoglobineWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Kreatinine serum (enzymatisch)Wordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Kreatinine urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Lactaat volbloedWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
LDHWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Leukocyten EDTA volbloedWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
LipaseWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Liquor routineWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Magnesium serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Manuele leukocytendifferentiatieIn overlegIn overleg
MCVWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Metabool onderzoek aangeboren stofwisselingsziektenIn overlegIn overlegNa overleg kan materiaal naar AKL-Radboud ZH gestuurd worden.
Tel. 024-3611111 (vragen naar dienstdoende EMZ arts)
MethemoglobineWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Myoglobine urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Natrium 24-uurs urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Natrium serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
NT-proBNPWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
O2-saturatieWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Osmolaliteit serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Osmolaliteit urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
pCO2Wordt direct bepaaldWordt direct bepaald
pH /capillaire/ bloedgasWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
pO2Wordt direct bepaaldWordt direct bepaald
PTWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
PT-INRWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
RDW%Wordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
ReticulocytenWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Rivaroxaban In overleg met Laboratoriumspecialist Klinische ChemieIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
ROTEMWordt direct bepaaldIn overleg met Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
TrombocytenWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Troponine hsWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
TSHWordt direct bepaaldIn overleg
Type&screenIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Ureum serumWordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Ureum urineIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
Urine screening (kwalitatief urineonderzoek)Indien cito aangevraagdIndien cito aangevraagd
VerbloedingpakketMoet met de hoogste prioriteit bepaald wordenMoet met de hoogste prioriteit bepaald worden- Het laboratorium wordt gebeld door de 'bloedomloop' dat het protocol van start gaat.
- Materiaal moet met de hoogste prioriteit bepaald worden.
- Uitslagen niet verzamelen voor doorbellen, maar na elke uitslag die bekend is moet je gaan doorbellen: tel.nr. 16084.
- Analisten bellen met de 'bloedomloop' indien niet na 60 minuten het volgende materiaal is gearriveerd.
- De 'bloedomloop' meldt het einde van het protocol bij het laboratorium.

Kijk voor meer informatie in DBS: kies voor 'Zorg', Intensive Care, Overige documenten, titel: Massaal bloedverlies, samenvattingskaart
OF
kies voor 'Zorg' en met zoekfunctie 'Massaal bloedverlies'.
Vrij T4Wordt direct bepaaldIndien cito aangevraagd
Zuurbasestatus (arterieel)Wordt direct bepaaldWordt direct bepaald
Zuurbasestatus capillair bloedWordt direct bepaaldWordt direct bepaald
ZwangerschapstestIndien cito aangevraagdIndien cito aangevraagdWordt direct bepaald.