Patiënten informatie

Overgebleven materiaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dat gebeurt geanonimiseerd. Dat betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de balie van de Bloedafname.

Nuchter bloed prikken

Wanneer u bloed moet laten prikken op aanvraag van de huisarts of een specialist dan wordt er bij gezegd of u hiervoor nuchter moet zijn. Is dit het geval dan kunt u altijd 's ochtends terecht zodat u niet de hele dag met een lege maag zit. De reden dat u een aantal uur van te voren niet mag eten of drinken is dat voedsel en dranken invloed kunnen hebben op bepaalde waarden in uw bloed.

Onder een nuchtere bloedafname wordt verstaan een afname waarbij u minimaal de afgelopen 8 uur niets hebt gegeten en gedronken.
Gedurende de 8 uur voor de bloedafname mag u wel water drinken, zij het met mate.
 
Gebruikt u medicijnen, dan mag u deze wel gewoon innemen (met een glas water), tenzij dit anders met u afgesproken is.
Het is verstandig om zelf wat te eten mee te nemen naar de locatie waar u bloed laat prikken zodat u na het prikken niet flauw naar huis gaat.
 

Klachtenregeling

Het KCHL volgt de klachtenregeling van het ETZ.
Meer informatie over deze klachtenregeling vindt u op de website van ETZ.nl.