Bepalingenwijzer

Gezocht wordt in alle velden.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

109 bepalingen gevonden

Bepaling
ACE liquor
ACE serum
Acetaminophen
Acetoazijnzuur
Aceton in plasma
Aceton urine
Acetylcholine receptoren (anti AchR)
Acetylcholinesterase
ACT, Activated Clotting Time (POCT)
ACTH plasma
ACTH-belastingstest
Actief vitamine B12
Actueel bicarbonaat (arterieel)
Actueel bicarbonaat (veneus)
Actuele pH
Acylcarnitineprofilering
Adalimumab
ADAMTS13 activiteit
ADAMTS13 TTP antistoffen
ADCC (Antibody dependent cellulair cytotoxity)
Adenosine deaminase plasma
Adenosine deaminase pleuravocht
ADH
Adrenaline + noradrenaline plasma
Adrenaline + noradrenaline urine
ALAT
Albumine liquor
Albumine ratio
Albumine serum
Albumine urine
Aldosteron
Aldosteron/renine ratio
alfa-1-Antitrypsine deficiëntie
alfa-1-Antitrypsine faeces
alfa-1-Antitrypsine fenotypering
alfa-1-Antitrypsine genotypering
alfa-1-Antitrypsine serum
alfa-1-Foetoproteine serum
alfa-2-Antiplasmine
alfa-Galactosidase
alfa-Glucosidase
alfa-Thalassemie
Alkalische fosfatase isoenzymen serum
Alkalische fosfatase serum
Alkalische fosfatase vruchtwater
Allergie inhalatiescreening (AlaTop)
Allergie Totaal IgE
Allergie voedselscreening
Aluminium plasma
Amfetamines
AMH
Amikacine
Aminozuren plasma
Aminozuren urine
Amiodaron
Amitriptyline
Ammoniak
Amoeben as. (Amoebiasis, Entamoeba histolytica)
Amprenavir
Amylase iso-enzymen
Amylase overig materiaal
Amylase serum
Amylase urine
Amyloid beta en tau
Amyloid-A
ANA
ANCA
Androsteendion serum
Androsteendion speeksel
Anemie door membraanstoornissen, hemolytische
Anemieprotocol
Angiotensine converting enzyme
Angiotensine I en II
Anion gap serum
Anion gap urine
Anti-beta-2 glycoproteïne
Anti-dsDNA
Anti-Factor VIII
Anti-Hu
Anti-Mullerse hormoon
Anti-Xa voor (LMW) heparine
Anticardiolipine
Antidiuretisch hormoon
Antineuronale antistoffen
Antiphospholipidensyndroom
Antiplasmine
Antitrombine
Antitrypsine
AP50
Apixaban
Apolipoproteïne A-1
Apolipoproteïne B
Apolipoproteïne-E-fenotypering
Apolipoproteïne-E-genotypering
APS (antiphospholipidensyndroom)
APTT citraat
APTT heparine therapie citraat
Aquaporine-4 antistoffen
Aripiprazol
ASAT
ASCA
Ascaris IgG antistoffen
Ascorbinezuur
Aspergillus fumigatis
Aspergillus fumigatus IgG
AST - anti DNAseB
AT III
Atazanavir
Azathioprine