KCHL nieuws oktober 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst, is verschenen

KCHL voert leeftijd-gerelateerde afkapwaarden voor D-dimeer in

Bij de diagnostiek van trombosebeen/diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) wordt er een klinische beslisregel gebruikt om de vooraf kans op een DVT/PE in te schatten. Deze klinische beoordeling levert een (on)waarschijnlijkheidsscore op. Als deze score laag is, kan de D-dimeer bepaling gebruikt worden om een trombosebeen of embolie uit te sluiten. De D-dimeer test is hiervoor zeer geschikt en kent een hele hoge sensitiviteit bij ene vaste afkapwaarde. Dit betekent dat een negatieve uitslag, een DVT/PE uitsluit. Echter, er zijn ook veel vals-positieve uitslagen van licht-verhoogde D-dimeer waarden, waarbij er geen sprake is van een DVT/PE en waarbij er dus veel onnodig vervolgonderzoek wordt gedaan.

ISO accreditatie KCHL & Trombosedienst een feit!


Per 26 april is de ISO accreditatie van het gehele KCHL & Trombosedienst, bestaande uit de laboratoria, de bloedafname afdelingen en de trombosedienst op de drie locaties van het ETZ, een feit.

Pagina's

Subscribe to Front page feed