Laboratoriumtesten voor aantonen/uitsluiten aanwezigheid DOAC

Het KCHL heeft per direct de laboratoriumtesten om de aanwezigheid van een relevante DOAC spiegel aan te tonen aangepast. Dit betekent dat het KCHL geen medicijnspiegels meer bepaalt, maar verschillende routine testen uitvoert die indirect kunnen aangeven of er een DOAC aanwezig is of niet. Het is van essentieel belang dat het tijdstip van de laatste gift bekend is anders is een correcte interpretatie niet goed mogelijk. Voor Edoxaban is er geen geschikte laboratoriumtest beschikbaar. De reden van deze wijziging is dat de DOAC-testen zelden tot nooit werden aangevraagd. Daarnaast zijn de routine testen 24/7 beschikbaar en is een snellere uitslag en interpretatie mogelijk, wat de patiëntenzorg efficiënter maakt.

 

KCHL nieuws maart 2018

De nieuwe editie van het KCHL-nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en trombosedienst is verschenen.

KCHL nieuws januari 2018

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

KCHL Nieuws november 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.

Vrijdag 29 december 2017 geen semen/sperma inleveren

Behalve met de feestdagen 25, 26 december en Nieuwjaarsdag zijn wij ook op vrijdag 29 december 2017 gesloten voor de semenanalyse en controle na vasectomie.
Op die dag(en) kan er dus geen semen/sperma ingeleverd worden voor analyse.

KCHL nieuws oktober 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst, is verschenen

KCHL voert leeftijd-gerelateerde afkapwaarden voor D-dimeer in

Bij de diagnostiek van trombosebeen/diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) wordt er een klinische beslisregel gebruikt om de vooraf kans op een DVT/PE in te schatten. Deze klinische beoordeling levert een (on)waarschijnlijkheidsscore op. Als deze score laag is, kan de D-dimeer bepaling gebruikt worden om een trombosebeen of embolie uit te sluiten. De D-dimeer test is hiervoor zeer geschikt en kent een hele hoge sensitiviteit bij ene vaste afkapwaarde. Dit betekent dat een negatieve uitslag, een DVT/PE uitsluit. Echter, er zijn ook veel vals-positieve uitslagen van licht-verhoogde D-dimeer waarden, waarbij er geen sprake is van een DVT/PE en waarbij er dus veel onnodig vervolgonderzoek wordt gedaan.

ISO accreditatie KCHL & Trombosedienst een feit!


Per 26 april is de ISO accreditatie van het gehele KCHL & Trombosedienst, bestaande uit de laboratoria, de bloedafname afdelingen en de trombosedienst op de drie locaties van het ETZ, een feit.

Pagina's

Subscribe to Front page feed