september 2018

Wijziging aldosteron renine

Per 4 september 2018 wijzigt het verzendadres van aldosteron en renine om kwaliteitsredenen.

Voor deze bepalingen worden nieuwe, betere methodes ingezet. De wijziging in de methodes resulteert in een wijziging van de referentiewaarden.

Voor renine geldt dat daarnaast de rapportage-eenheid wijzigt. Door deze wijziging sluiten de waarden en eenheden beter aan bij de richtlijn ‘primair hyperaldosteronisme’ (JCEM 2016).