februari 2019

Geen controle afname meer nodig bij gebruik CoaguChek INR-Strips

In oktober 2018 hebben het KCHL en de Trombosedienst besloten om bij een hoge INR uitslag, deze waarde te controleren met een veneuze afname. Dit was het gevolg van een probleem met de CoaguChek strips, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen werden gezien tussen de CoaguChek en laboratoriumwaarden. De CoaguChek wordt gebruikt in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst.