Het bloedtransfusie-laboratorium van het Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium en Trombosedienst (KCHL) in het ETZ is geaccrediteerd op basis van de norm ISO 15189.

Dit betekent dat het bloedgroepentransfusie-laboratorium voldoet aan de specifieke eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. 
Het bloedtransfusie-laboratorium van het KCHL verzorgt de bloedvoorziening en bevordert de transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid én ondersteunt bij het verbeteren van de patiëntenzorg.

Sinds 2 januari 2019 is het ETZ bloedtransfusie-laboratorium inclusief bloedgroepenserologie en de bijbehorende verantwoordelijkheden overgeplaatst van het LMMI naar het KCHL. Voor de verplaatsing was het bloedtransfusie-laboratorium van het LMMI geaccrediteerd volgens de ISO norm. De accreditatie van het LMMI kon niet worden meegenomen naar het KCHL. Vandaar dat na de overplaatsing, het bloedtransfusie-laboratorium door een extern beoordelingsteam van de Raad voor Accreditatie is bezocht.
Wij zijn erg trots te kunnen vertellen dat het KCHL de ISO 15189 accreditatie op zo’n goede wijze heeft behaald. Dank aan alle medewerkers van het KCHL die deze goede en voorspoedige overgang mogelijk hebben gemaakt!