ISO accreditatie KCHL & Trombosedienst een feit!


Per 26 april is de ISO accreditatie van het gehele KCHL & Trombosedienst, bestaande uit de laboratoria, de bloedafname afdelingen en de trombosedienst op de drie locaties van het ETZ, een feit.
Ook de decentrale testen op de ziekenhuisafdelingen vallen onder het accreditaat. We zijn trots op dit resultaat! De oude CCKL accreditatie is per dezelfde datum ingetrokken. Het ISO systeem is veel omvattender en uitgebreider dan het CCKL systeem. Bij de ISO ligt de focus nóg meer op het gerechtvaardigd vertrouwen dat een patiënt mag hebben in een betrouwbare uitslag voor die patiënt. De nadruk ligt op het minimaliseren van risico’s in alle processen zodat de betrouwbaarheid van de uitslag (en daarmee de patiënt) centraal staat en ook geborgd is. Uiteraard sluit dit principe naadloos aan bij de aandacht voor patiëntveiligheid. Verder is het grote verschil dat de ISO accreditatie volgens internationale regels plaatsvindt en daardoor een internationaal erkend systeem is en CCKL niet. Opvallende punten uit het beoordelingsrapport zijn:

  • het mooie laboratorium met  moderne en “state of the art” apparatuur en zeer competente medewerkers.
  • een speciale opmerking is gemaakt over het hoge kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid van zowel medewerkers als het management  binnen het gehele KCHL & Trombosedienst. 

De accreditatie geldt regulier voor in principe 4 jaar tot 1 mei 2021 en ieder jaar wordt gecontroleerd of wij nog aan de strikte eisen voldoen. Deze frequente controle borgt het vertrouwen dat een patiënt in onze uitslagen moet kunnen hebben, ook na het behalen van de accreditatie.