KCHL Nieuws november 2017

De nieuwe editie van KCHL Nieuws met actuele informatie betreffende het KCHL en de Trombosedienst is verschenen.