Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames. Voor het screenend onderzoek bij de aanvraag ‘Geriatrisch Onderzoek’ is hierbij op het recent vernieuwde aanvraagformulier van DB helaas een foutje geslopen. Dit onderzoek, waarin een aantal testen voor algemeen onderzoek worden gecombineerd, staat niet helemaal correct weergegeven op het formulier. Voor de duidelijkheid geven we hierbij de correcte set van testen bij de aanvraag ‘Geriatrisch Onderzoek’ weer: ALAT, Albumine, Anemie-protocol, Bloedbeeld, BSE, Calcium, CRP, eGFR, Foliumzuur, GGT, Glucose, Kalium, Natrium, Schildklier-protocol, Vitamine B1, B6, B12 en D. Op het huidige formulier staat Ferritine weergegeven, terwijl BSE er niet op staat. Ferritine is, volgens de genoemde richtlijnen, geen onderdeel van dit onderzoek. Uiteraard kunt u deze en andere gewenste testen wel los aanvragen. Bij het uitkomen van de volgende versie van het papieren aanvraagformulier, zal bovenstaande worden aangepast.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Diagnostiek Brabant, via 013 539 3636