Wijziging aldosteron renine

Per 4 september 2018 wijzigt het verzendadres van aldosteron en renine om kwaliteitsredenen.

Voor deze bepalingen worden nieuwe, betere methodes ingezet. De wijziging in de methodes resulteert in een wijziging van de referentiewaarden.

Voor renine geldt dat daarnaast de rapportage-eenheid wijzigt. Door deze wijziging sluiten de waarden en eenheden beter aan bij de richtlijn ‘primair hyperaldosteronisme’ (JCEM 2016).

 

De rapportage wordt als pdf zichtbaar in Epic. Voor de actuele status van afnamecondities en referentiewaarden: zie onze bepalingenwijzer: www.kchl.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dr. Ir. M.J.M. de Groot, via 013 221 8014