Extra aandacht en acties nodig bij gebruik Coaguchek INR-Strips

Vanuit de leverancier van de Coaguchek-INR-Strips zijn alle klanten op de hoogte gesteld van een probleem, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen worden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. Dit betreft alle INR-strips die op dit moment in gebruik zijn voor Coaguchek POCT bepalingen, in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst. De gebruikers zijn reeds op de hoogte gebracht. 

Concreet betekent dit dat uitslagen gemeten met de Coaguchek in het hoge INR gebied niet betrouwbaar zijn. Het KCHL en de Trombosedienst van de ETZ heeft hierop besloten om bij hoge INR uitslagen gemeten door de Coaguchek extra aandacht en ondersteuning te geven door een trombose-arts bij het doseren. Het kan ook nodig zijn een controlemeting te laten doen door het laboratorium door middel van een bloedafname uit de arm. Alle direct betrokkenen zijn op de hoogte van welke acties wanneer nodig zijn. Bij lage INR-waarden (onder de 3.0) is er geen extra actie nodig. 

Op deze manier blijft de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd en is er geen reden voor ongerustheid. Uiteraard is de leverancier hard aan het werk om goede strips te produceren en deze zo snel mogelijk te leveren. Bovenstaande acties zullen tot nader bericht gehandhaafd blijven. Voor eventuele vragen over de extra afname uit de arm en het doseer-advies kunt u terecht bij het KCHL en de Trombosedienst of bij Diagnostiek Brabant. Voor meer informatie over de extra acties kunt u direct contact opnemen met dr. R. van Horssen, laboratoriumspecialist bij het KCHL, via 013 221 6613.