Privacyverklaring

Op deze site wordt geen gebruik gemaakt van 'tracking cookies'. Wel wordt een sessie-cookie geplaatst en een cookie om te bepalen of Javascript aan staat. Deze cookies kunnen niet herleid worden tot een persoon.

Inloggen is alleen bedoeld voor medewerkers van het KCHL.