Geen controle afname meer nodig bij gebruik CoaguChek INR-Strips

In oktober 2018 hebben het KCHL en de Trombosedienst besloten om bij een hoge INR uitslag, deze waarde te controleren met een veneuze afname. Dit was het gevolg van een probleem met de CoaguChek strips, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen werden gezien tussen de CoaguChek en laboratoriumwaarden. De CoaguChek wordt gebruikt in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst.

Ondertussen zijn er door de leverancier nieuwe teststrips geleverd, die opnieuw zijn ingesteld (gekalibreerd). Doel hiervan was om in het hogere INR-gebied een betere vergelijking met laboratoriumwaarden te krijgen. Het KCHL van het ETZ heeft hierop extra onderzoek gedaan om deze nieuwe teststrips te controleren. Hieruit is gebleken dat de nieuwe kalibratie succesvol is gedaan. Uitslagen gemeten met de nieuwe teststrips hoeven daarom niet meer extra te worden gecontroleerd met een veneuze afname.

De directe gebruikers en patiënten worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De nog in gebruik zijnde teststrips, die niet volledig correct zijn, zullen in de komende weken versneld worden omgeruild door de Trombosedienst. Dit geldt enkel voor de patiënten die zelf meten, de Trombosedienst en Diagnostiek Brabant heeft reeds nieuwe, controleerde teststrips in gebruik.

Het ETZ en de Trombosedienst hebben zich extra ingezet voor een betrouwbare uitslag en de daarbij passende dosering. Door de controle en specifieke aanpak van het ETZ is er geen reden om ongerust te zijn. We realiseren ons dat de (mogelijke) extra bloedafname voor u vervelend was en zijn blij dat dit vanaf heden kan stoppen. U kunt ervan uitgaan dat we vanuit het ETZ en de Trombosedienst continu de kwaliteit van de metingen en de veiligheid blijven controleren en waar nodig verbeteren.

Heeft u nog vragen? Voor vragen over de teststrips, het omruilen of uw doseer-advies kunt u terecht bij de Trombosedienst via 013 221 2877. Voor meer informatie over de ETZ aanpak kunt u direct contact opnemen met Dr. R. van Horssen, laboratoriumspecialist bij het KCHL, via 013 221 6613.