Trombosedienst - Informatie voor professionals

Bereikbaarheid voor (huis)artsen en apothekers

Via de huisartsenpost is de dienstdoende doseerarts bereikbaar tussen 17:00 en 08:00.

Aanmelden van patiënten
Gebruik hiervoor het ETZ - (Her)aanmeldingsformulier Trombosedienst.pdf. Het juist en volledig invullen van het formulier is noodzakelijk om tot een adequate coumarine behandeling te komen.  Geef dit formulier mee aan de patiënt of mail het naar tromtilb@etz.nl

Voor het aan huis bepalen van de INR is het maken van een telefonische afspraak nodig en dit geschiedt op gronde van medische indicatie.

Ontslag van patient die al bij de dienst bekend is

Hiervoor is het van belang om de juiste gegevens te verstrekken aan de Trombosedienst om tot een verantwoorde vervolg dosering te komen.
Gebruik hiervoor het (her)aanmeldings formulier voor. Zie aanmelden.
 

Vakinhoudelijke informatie

De artsen en doseeradviseurs zijn telefonisch  013-2212877 beschikbaar voor overleg en advies.

Op de site van de Federatie Nederlandse Trombosediensten, www.fnt.nl, is relevante informatie beschikbaar zoals: