augustus 2018

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames. Voor het screenend onderzoek bij de aanvraag ‘Geriatrisch Onderzoek’ is hierbij op het recent vernieuwde aanvraagformulier van DB helaas een foutje geslopen. Dit onderzoek, waarin een aantal testen voor algemeen onderzoek worden gecombineerd, staat niet helemaal correct weergegeven op het formulier.